• Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Master Franchise Agreement) με το κρατικό Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο)