• Το IST College πιστοποιείται κατά ISO 9001 για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου
  • Ιδρύεται ο Σύλλογος Αποφοίτων του IST College