• Θεσπίζεται για πρώτη φορά θέση Πρυτάνεως στο IST College την οποία αναλαμβάνει ο Καθηγητής Γεώργιος Χιώτης, Καθηγητής και τέως Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών