• Το IST College μετεγκαθίσταται σε νέο, υπερσύγχρονο κτήριο επί της οδού Πειραιώς εμβαδού 9.500 m2, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών Βρετανικού Πανεπιστημίου (purpose built)
  • Συμφωνίες Ακαδημαϊκής Συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια Malaspina University College (Καναδάς) και Kiev National University of Trade and Economics (Oυκρανία)
  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’, Δράση ‘Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά’, το IST College αναλαμβάνει την εκπόνηση έργου με τίτλο ‘Δημιουργία Εικονικού Μαθησιοχώρου για E-learning Εφαρμογές