• Εγκαινιάζεται πρόγραμμα κατάρτισης επίλεκτων Ακαδημαϊκών Στελεχών του IST College από το University of Hertfordshire μέσω του ‘Continuous Professional and Academic Development Programme – CPAD’
  • Το IST College σε συνεργασία με την Βρετανική Πρεσβεία, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Σύλλογο Ελληνικών Κολεγίων φιλοξενεί την επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Παιδείας Bill Rammell.
  • Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του IST College και του Romanian Banking Institute της Ρουμανίας, με σκοπό την ανάπτυξη ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και εστίαση στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών και Διά Βίου Μάθησης.
  • Το IST College περνάει με επιτυχία τον επί τόπου Έλεγχο από το Quality Assurance Agency (QAA) ως συνεργαζόμενο Ίδρυμα με το University of Hertfordshire καθώς και τον Θεσμικό Έλεγχο (Institutional Audit) από το University of Hertfordshire.