• Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Πρεσβείας της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων στην Αθήνα και του IST College. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει η συνεργασία είναι ο Τουρισμός, τα Ναυτιλιακά, και η Εκπαίδευση ενώ προωθούνται, επίσης, θέματα έρευνας πολιτισμού και κατάρτισης.
  • Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του IST College και του Danang University of Economics του Βιετνάμ, με σκοπό την ανάπτυξη ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και εστίαση στην ανταλλαγή φοιτητών, καθώς και σε προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών.
  • Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του του IST College και του Βρετανικού, κρατικού Πανεπιστημίου London South Bank University, για τον σχεδιασμό και την παροχή ακαδημαϊκών Προγραμμάτων.