• Το IST Studies μετά τις διατάξεις του Νόμου 4093/2012 λειτουργεί ως πολυεπίπεδο και πολυδύναμο ίδρυμα με επέκταση του σκοπού του, ώστε να περιληφθούν, πέραν της λειτουργίας Κολλεγίου και οι δραστηριότητες Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, παροχής ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, όπως σπουδές εξ αποστάσεως (open learning, distance learning, external degrees), καθώς και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning, online learning). Έτσι, το IST αποκτά πλέον μεγαλύτερη δυναμική, η οποία και επισφραγίζεται με νέες συνεργασίες με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Το IST College παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης στα Διεθνή Προγράμματα του University of London. Η διδασκαλία γίνεται εξ ολοκλήρου στην Αθήνα και οδηγεί στο πτυχίο του Πανεπιστημίου.
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το Esdes School of Management of the Catholic University of Lyon, με σκοπό το σχεδιασμό και την προσφορά του προπτυχιακού προγράμματος Bachelor in International Business από το IST College.
  • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ του IST College και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) με στόχο τη συνεργασία και με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αλλά και τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με το κρατικό Βρετανικό Πανεπιστήμιο, London South Bank University, με σκοπό το σχεδιασμό και την προσφορά των ακαδημαϊκών του προγραμμάτων από το IST College.