• Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Franchise Agreement) μεταξύ του IST College και του University of Limerick για το προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας “BSc in Psychology”.
  • Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του IST College και του Federation University-Australia, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων σε θέματα που αφορούν σε ακαδημαϊκές ανταλλαγές, στην από κοινού διεξαγωγή έρευνας, σε επισκέψεις φοιτητών κλπ.
  • Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του IST College και του Shaanxi Academy of Governance της Δημοκρατίας της Κίνας, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα κοινής ακαδημαϊκής έρευνας, πολιτιστικών ανταλλαγών, εκπαίδευσης, κλπ.