• Συμφωνία Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Εταιρείας Προαγωγής Ελληνικής Ξενοδοχίας ΕΠΕΞ και του IST College με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού και την Κατάρτιση. Η Συμφωνία ενθαρρύνει τις από κοινού δράσεις όπως την Κατάρτιση, τη Διοργάνωση Συνεδρίων και Σεμιναρίων, την Έρευνα καθώς και επιπρόσθετες ενέργειες που στόχο έχουν τη σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Τουριστική Βιομηχανία.
  • Το ΙST College εκπαίδευσε 500 εργαζομένους από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας στην «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα». Η εκπαίδευση έγινε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Franchise Agreement) υπογράφεται μεταξύ του IST College και Γαλλικού Πανεπιστημίου ESDES Business School of the Catholic University of Lyon (UCLy) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Master of International Business Administration” (MIBA).
  • Συμφωνία Ακαδημαϊκής Συνεργασίας (Franchise Agreement) υπογράφεται μεταξύ του IST College και του Keele University (U.K) για το προπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας “BSc (Hons) Physiotherapy”.