• Νέα Ακαδημαϊκή Συνεργασία με το ESDES Business School του Lyon Catholic University.
  • Νέα Ακαδημαϊκή Συνεργασία με το College de Paris.
  • Στρατηγική Συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου.