Διάρκεια Σπουδών
Μέθοδος Παρακολούθησης
Γλώσσα Διδασκαλίας
Τρόπος Παρακολούθησης
Έναρξη Προγράμματος
Τοποθεσία
portfolio-7

Περιγραφή

Το πρόγραμμα Global BBA είναι ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που προσφέρεται από το IST σε συνεργασία με το College de Paris, έχει τριετή διάρκεια σπουδών και με την επιτυχή ολοκλήρωση απονέμεται ο τίτλος Bachelor. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών που έχουν παρακολουθήσει, μπορούν να ενταχθούν απευθείας στο τρίτο έτος του BBA.

To πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το College de Paris. Το College de Paris, συμπεριλαμβάνεται στις λίστες του ΔΟΑΤΑΠ.

Στόχοι του προγράμματος

Γιατί να επιλέξεις το Διεθνές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση  Επιχειρήσεων στο IST;

Δομή Προγράμματος Σπουδών

 • Ανάλυση της Αγοράς  και Συμμετοχή στην Εμπορική Στρατηγική (Analyze its market and participate in the commercial strategy)
 • Μελέτη και Ανάλυση Αγοράς (Market Study & Analysis)
 • Στρατηγικό Marketing (Strategic Marketing)
 • Ψηφιακή Στρατηγική και Διαχείριση φήμης στο Διαδίκτυο (Digital Strategy & E-Reputation)
 • Αύξηση της Επιχειρηματικής Επίδοσης (Drive business performance)
 • Διαχείριση Κοινότητας (Community management)
 • Πλάνο Πωλήσεων και Marketing (Sales and Marketing action plan -PAC-M budgeting specifications and management tools-)
 • Διαχείριση Επίδοσης και Έλεγχος Δραστηριότητας
 • Διαχείριση Ομάδας Πωλήσεων (Ensure the management of the sales team)
 • Διοίκηση Ομάδας Πωλήσεων και Ομάδας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Management of a sales team and HR development team)
 • Επικοινωνία Στελεχών (Managerial communication)
 • Επαγγελματική Αναφορά (Professional report)
 • Επιχειρηματικό Σχέδιο: Δημιουργία Επιχείρησης (Business project: business creation)

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν: