«Το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και των κρατικών πανεπιστήμιων δεν ταιριάζει σε όλους. Το IST αποτελεί εξαιρετική εναλλακτική επιλογή ποιοτικών σπουδών στην Ελλάδα. Προσφέρει άριστα οργανωμένο περιβάλλον, εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία και εξασφαλίζει στους αποφοίτους του όλα τα ακαδημαϊκά εφόδια που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική τους ανέλιξη.»