Πρόγραμμα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων


Προτεραιότητα στην Επαγγελματική σας Αποκατάσταση

Το IST έχει ως κύριο μέλημα τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω μίας σειράς προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που συνδυάζουν τη θεωρία με τη διεθνή μεθοδολογία και πρακτική ενώ ταυτόχρονα απαντούν και είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματικότητας και της διεθνούς αγοράς εργασίας.

Στο IST όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα σχεδιάζονται, υλοποιούνται και υποστηρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν άμεσα και με σαφήνεια τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές, συνεχώς μεταβαλλόμενες, συνθήκες εργασίας.

Η προετοιμασία σας για διείσδυση στην αγορά εργασίας γίνεται μεθοδικά και σταδιακά μέσα από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες στόχο έχουν τον επαγγελματικό σας προσανατολισμό και την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτετε για να εξασφαλίσετε την επαγγελματική σας αποκατάσταση και να γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Έτσι, το IST, εδώ και χρόνια, σχεδιάζει και υλοποιεί με συνέπεια το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων», μία πρωτοβουλία που στοχεύει στη διάχυση γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση των προοπτικών σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του.

Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» το IST πραγματοποιεί μία σειρά ενεργειών.

Πρακτική Άσκηση


Εκπαιδευτικές Επισκέψεις «IST on Site»


Συμβουλευτική για Συνέχιση των Σπουδών


Σειρά Διαλέξεων και Παρουσιάσεων «Business Voice»

Ημέρα Καριέρας


Σεμινάρια, Ημερίδες, Συνέδρια


Προώθηση Βιογραφικών Σημειωμάτων


Στο πλαίσιο του «Προγράμματος Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας, το IST προχώρησε σε συνεργασία με την ManpowerGroup, πρωτοπόρο εταιρία σε θέματα συμβουλευτικής στην αγορά εργασίας, προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του μία σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής.